Home > Products > Anionte > Hair Styling Irons > Curling Irons > AT2962
AT2962

Hair  Curling iron bursh

 

   
   
 
Specification:

Hair  Curling iron bursh

 

 

2 heat settings with 2 LED indicator lights

 

 

Temperature range:170-200

 

 
You may also like:
 
AT1168
AT3182
AT2955
AH8581
AH8665
AT4931A
AT1165
AT3339B